dokumenty

Sprawozdanie finansowe za 2023r publikowane jest na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI I WYNAJMU OBIEKTU SZKOŁY

KONTAKT: EWA KOWALSKA - dyrektor szkoły TEL: 62 733 10 20

Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynajmu pomieszczeń szkolnych pomieszczeń szkolnych