WARSZTATY WIELKANOCNE dla uczniów klas I - III w Kreatywnym Ośrodku Multifunkcyjnym w Miliczu
WARSZTATY WIELKANOCNE dla uczniów klas I - III w Kreatywnym Ośrodku Multifunkcyjnym w Miliczu 

spotkanie integracyjne
21 czerwca br. odbyło się spotkanie integracyjne rodziców i uczniów klasy I wraz z wychowawcą. Rodzice przygotowali ognisko i poczęstunek oraz przejazd bryczką. Wspólne spotkanie dało nam możliwość poznania siebie nawzajem i otworzyło perspektywę na dobrą współpracę przez najbliższe lata. Składam serdeczne podziękowania rodzicom i uczniom za zaproszenie.

Wychowawca – Marta Piętak

RAJD PIESZY "WĘDRUJ Z PLECAKIEM PO DOLINIE BARYCZ"
Dzisiejszy dzień spędziliśmy wyjątkowo, bo poza murami naszej szkoły wraz z rodzicami i dziećmi z klas I - III uczestniczyliśmy w autorskich zajęciach edukacyjnych „Detektywi przyrody w Dolinie Baryczy”, które były prowadzone przez Pana Pawła T. Dolatę z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo - Krajoznawczego. Uczestnicy odwiedzili różne siedliska roślin i zwierząt we wsi Garki oraz obszarów europejskiej sieci obszarów ochrony przyrody Natura2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy. Uczyli się rozpoznawać drzewa: brzozy, jesiony wyniosłe, robinie akacjowe, sosny, świerki, wierzby i olsze czarne. Z ptaków obserwowali we wsi Garki m.in. wróble zwyczajne, szpaki, jerzyki, dymówki i bociana białego karmiącego 4 pisklęta na gnieździe; na łąkach w dolinie Baryczy m.in. 2 kanie rude, błotniaka łąkowego, wrony siwe, potrzeszcze, trznadla, kosa, kwiczoły,
z płazów żaby zielone, z ważek m.in. łatki dzieweczki i świtezianki.

W czasie rajdu mieliśmy również czas na wspólny piknik i rozmowy. Był to wspaniały czas wspólnej integracji, rodziców, uczniów i wychowawców.

Kamila Łączewna
Joanna Kupczyk
Marta Piętak

Jesienne bukiety Małych Artystów
Jesienne kompozycje z darów Doliny Baryczy w wykonaniu uczniów klasy III. Do pracy wykorzystany został samodzielnie zbierany materiał przyrodniczy w postaci pięknych, kolorowych jesiennych liści, kwiatów ogrodowych, traw.

M. Piętak