cyfrowa szkoła

od grosika do zlotowkiUczniowie klasy drugiej naszej szkoły rozpoczną w grudniu realizację projektu „Od grosika do złotówki”. Drugoklasiści udadzą się w podróż po Galaktyce Oszczędzanie i Galaktyce Finanse. Przewodnikiem po tym niezwykłym świecie będzie Pan Grosik. Podróż będzie trwała dziesięć miesięcy. Realizację zadań dzieci będą dokumentować w „Dzienniku podróży”. Celem projektu jest kształtowanie u dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi. Organizatorami akcji są PZU, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

M. Piętak

2013 12 06 projektCzy znamy wybitnych mieszkańców naszej gminy, wioski, ich nazwiska, historię? Przypomną nam o nich wkrótce uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach, którzy przystąpili do projektu edukacyjnego ,,Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Dzieci wraz z nauczycielami – opiekunami grup, będą zbierać, gromadzić i przetwarzać informacje na temat ciekawych osób ze swojej gminy oraz umieszczać je na specjalnie stworzonej wirtualnej platformie, tworząc w ten sposób Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan. Dyrektor szkoły Pani Ewa Kowalska oraz nauczyciele Pani Elżbieta Król i Marta Piętak prowadzący zajęcia z grupami uczestniczyli już w specjalnym 3 dniowym szkoleniu organizowanym przez OFEK i ODN w Poznaniu. Na potrzeby realizacji projektu szkoła otrzyma laptopy, tablety oraz zostanie wyposażona w nową serwerownię. Celem głównym projektu jest wdrożenie do roku 2015, we wszystkich wielkopolskich gminach, programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego. Jego rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą szkół, głównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne oraz utworzenie CDEW.

M. Piętak

CZYM MNIE MOJA PANI ZASKOCZY DZISIAJ W SZKOLE
18 listopada 2013r. w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach rozpoczęło się 2 tygodniowe szkolenie w ramach projektu ,,Czym mnie moja pani zaskoczy dzisiaj w szkole” dofinansowane w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Przedmiotem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie nowych metod nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjnych Komunikacyjnych. Projekt ten przyczynia się do propagowania idei cyfrowej szkoły. Uczestnikami projektu są nauczyciele uczący w klasach I-III ze Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Garkach oraz ze Szkoły Podstawowej w Uciechowie. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani trenerzy Microsoft znający realia działania nauczycieli w szkołach.

Marta Piętak