SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W GARKACH

Koronawirus

MainTop

Samorząd uczniowski 2019/2020

Przewodniczaca Hanna Kupaj Przewodniczacy Bartosz Wojciak Zastepca Katarzyna Gil Zastepca Sara Klimek

Przewodnicząca
Hanna Kupaj

Przewodniczący
Bartosz Wójciak

Zastępca
Katarzyna Gil
Zastępca
Sara Klimek

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
10 października br. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego, podczas których swój głos mieli uczniowie klas IV-VII. Uprawnionych do głosowania było 50 osób, oddano 48 głosów – wszystkie były ważne. Kandydatami do SU byli: Gil Katarzyna, Grochowski Kacper, Jacyno Aleksandra, Kalina Klaudia, Kocińska Alicja, Lontzek Agata, Lontzek Miłosz i Michalak Mikołaj.
Komisja skrutacyjna w składzie: Weronika Kulawska i Tomasz Wittek (kl. VI) oraz Kinga Błaszczyk i Dawid Błaszczyk (kl. VII) – pod kierunkiem opiekuna SU – dokonała podliczenia głosów i stwierdziła, że Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018 reprezentować będą: Mikołaj Michalak, Miłosz Lontzek, Agata Lontzek i Klaudia Kalina.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Samorządzie!

Katarzyna Maciejewicz – opiekun SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie wychowawczym szkoły.
Za główne cele przyjmuje: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania, tworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami, podtrzymywanie tradycji w szkole, włączanie rodziców w sprawy szkoły, organizowanie wolnego czas

Zadania:

Wrzesień

 1. Przygotowanie uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 2. Opracowanie planu pracy na nowy rok szkolny.
 3. Współorganizacja akcji „Sprzątanie Świata”.
 4. Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Chłopca.


Październik

 1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 2. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.


Listopad

 1. Złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem poległych w pierwszym dniu II wojny światowej z okazji Dnia Wszystkich Świętych.
 2. Przygotowanie akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
 3. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej (dyskoteka i wróżby andrzejkowe).
 4. Udział w akcji „Góra Grosza 2016”.


Grudzień

 1. Złożenie życzeń pracownikom ZZGNiG z okazji Dnia Górnika.
 2. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia:
  • wykonanie plakatu świątecznego z życzeniami dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • dekoracja świąteczna klas, szkoły,
  • kiermasz bożonarodzeniowy (sprzedaż ozdób świątecznych, losów, itp.),
  • konkursy indywidualne (np. „Bożonarodzeniowy Anioł”, oryginalne życzenia i kartki świąteczne, bałwanki bądź choinki w formie przestrzennej).
 3. Współudział w przygotowaniu jasełek
  • Wigilia – złożenie życzeń, obdarowanie słodkimi upominkami od św. Mikołaja.


Styczeń

 1. Pomoc w zorganizowaniu zabawy karnawałowej dla dzieci.
 2. Współudział w zorganizowaniu Dnia Babci i Dziadka.


Luty

 1. Walentynki - sprzedaż kartek, „poczta walentynkowa” (w tym dniu przychodzimy do szkoły ubrani na czerwono).
 2. Ferie (współorganizacja zajęć i konkursów).


Marzec

 1. Przygotowanie Dnia Kobiet – wręczenie kwiatów, występy słowno-muzyczne w wykonaniu chłopców, wybory najsympatyczniejszej koleżanki i najsympatyczniejszego kolegi.
 2. Zorganizowanie konkursu na 1. Dzień Wiosny.


Kwiecień

 1. Wielkanoc – konkurs świąteczny.
 2. Obchody Dnia Ziemi (22 IV) – w tym dniu ubieramy się na zielono.


Maj

 1. Współudział w przygotowaniu Dnia Matki i Dnia Ojca.


Czerwiec

 1. Współudział w organizacji Dnia Dziecka oraz Dnia Sportu.
 2. Współudział w organizacji zakończenia roku szkolnego.


Cały rok

 1. Zamieszczanie bieżących informacji na gazetce SU.
 2. Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i dbałość o wystrój korytarza szkolnego.
 3. Praca na rzecz szkoły.


Plan pracy może być poszerzony o nowe zadania, konkursy, zabawy wynikające z potrzeb czy nowych pomysłów uczniów.

Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu oraz w razie potrzeb.
Omawiane są bieżące sprawy z życia szkoły.

Opiekun SU
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Katarzyna Maciejewicz Kacper Grochowski
Miłosz Lontzek
Alicja Kocińska
Katarzyna Gil