Samorząd uczniowski 2021/2022

2 zastepca narina wasiela 3

 

     

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
10 października br. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego, podczas których swój głos mieli uczniowie klas IV-VII. Uprawnionych do głosowania było 50 osób, oddano 48 głosów – wszystkie były ważne. Kandydatami do SU byli: Gil Katarzyna, Grochowski Kacper, Jacyno Aleksandra, Kalina Klaudia, Kocińska Alicja, Lontzek Agata, Lontzek Miłosz i Michalak Mikołaj.
Komisja skrutacyjna w składzie: Weronika Kulawska i Tomasz Wittek (kl. VI) oraz Kinga Błaszczyk i Dawid Błaszczyk (kl. VII) – pod kierunkiem opiekuna SU – dokonała podliczenia głosów i stwierdziła, że Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018 reprezentować będą: Mikołaj Michalak, Miłosz Lontzek, Agata Lontzek i Klaudia Kalina.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Samorządzie!

Katarzyna Maciejewicz – opiekun SU

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie wychowawczym szkoły.
Za główne cele przyjmuje: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania, tworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami, podtrzymywanie tradycji w szkole, włączanie rodziców w sprawy szkoły, organizowanie wolnego czas

Zadania:

Wrzesień

 1. Przygotowanie uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 2. Opracowanie planu pracy na nowy rok szkolny.
 3. Współorganizacja akcji „Sprzątanie Świata”.
 4. Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Chłopca.


Październik

 1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 2. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.


Listopad

 1. Złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem poległych w pierwszym dniu II wojny światowej z okazji Dnia Wszystkich Świętych.
 2. Przygotowanie akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
 3. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej (dyskoteka i wróżby andrzejkowe).
 4. Udział w akcji „Góra Grosza 2016”.


Grudzień

 1. Złożenie życzeń pracownikom ZZGNiG z okazji Dnia Górnika.
 2. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia:
  • wykonanie plakatu świątecznego z życzeniami dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • dekoracja świąteczna klas, szkoły,
  • kiermasz bożonarodzeniowy (sprzedaż ozdób świątecznych, losów, itp.),
  • konkursy indywidualne (np. „Bożonarodzeniowy Anioł”, oryginalne życzenia i kartki świąteczne, bałwanki bądź choinki w formie przestrzennej).
 3. Współudział w przygotowaniu jasełek
  • Wigilia – złożenie życzeń, obdarowanie słodkimi upominkami od św. Mikołaja.


Styczeń

 1. Pomoc w zorganizowaniu zabawy karnawałowej dla dzieci.
 2. Współudział w zorganizowaniu Dnia Babci i Dziadka.


Luty

 1. Walentynki - sprzedaż kartek, „poczta walentynkowa” (w tym dniu przychodzimy do szkoły ubrani na czerwono).
 2. Ferie (współorganizacja zajęć i konkursów).


Marzec

 1. Przygotowanie Dnia Kobiet – wręczenie kwiatów, występy słowno-muzyczne w wykonaniu chłopców, wybory najsympatyczniejszej koleżanki i najsympatyczniejszego kolegi.
 2. Zorganizowanie konkursu na 1. Dzień Wiosny.


Kwiecień

 1. Wielkanoc – konkurs świąteczny.
 2. Obchody Dnia Ziemi (22 IV) – w tym dniu ubieramy się na zielono.


Maj

 1. Współudział w przygotowaniu Dnia Matki i Dnia Ojca.


Czerwiec

 1. Współudział w organizacji Dnia Dziecka oraz Dnia Sportu.
 2. Współudział w organizacji zakończenia roku szkolnego.


Cały rok

 1. Zamieszczanie bieżących informacji na gazetce SU.
 2. Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i dbałość o wystrój korytarza szkolnego.
 3. Praca na rzecz szkoły.


Plan pracy może być poszerzony o nowe zadania, konkursy, zabawy wynikające z potrzeb czy nowych pomysłów uczniów.

Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w miesiącu oraz w razie potrzeb.
Omawiane są bieżące sprawy z życia szkoły.

Opiekun SU
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
Katarzyna Maciejewicz Kacper Grochowski
Miłosz Lontzek
Alicja Kocińska
Katarzyna Gil